print deze pagina

donderdag 6 april 2023, 10:30 uur

Goede Vrijdag voor senioren 6 april 2023

Op Witte Donderdag is er een speciale dienst voor senioren. Jullie zijn van harte welkom!

We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Tijdens deze dienst zullen wij ook het heilig avondmaal vieren.

Na de dienst is er koffie/thee met Paasbrood.