print deze pagina

donderdag 6 april 2023, 10:30 uur

Goede Vrijdag ochtend 6 april 2023

Op Witte Donderdag ochtend is er een Goede Vrijdag dienst. Jullie zijn van harte welkom!

We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Tijdens deze dienst zullen wij ook het heilig avondmaal vieren.

Na de dienst is er koffie/thee met Paasbrood.