print deze pagina

zondag 2 mei 2021, 10:00 uur

Zondagsdienst via Livestream - Joop Strietman

Diensten zijn te volgen via de Livestream en later terug te luisteren en bekijken bij recente diensten.

Joop Strietman is een veelgevraagd spreker in verschillende kerken. Joop was oprichter en 19 jaar directeur van Operatie Mobilisatie - Nederland en daar nog steeds bij betrokken. Deze organisatie zet zich in, net als Joop, om wereldwijd met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden. Hij is een spreker met veel ervaring en mooie praktijkvoorbeelden.

Momenteel is Joop betrokken bij de Kairos-cursus. Een cursus om christenen te onderwijzen in praktisch discipelschap. Hij wil mensen uitdagen, zodat zij oog krijgen voor de nog overgebleven minst bereikte volkeren in de wereld. Vanuit de Bijbel wil hij mensen motiveren om hun bijdrage te leveren aan de zending en zo hun rol te ontdekken in de Grote Opdracht die Jezus gaf in Mattheus 28:19. “De kerken van Nederland moeten de Grote Opdracht voor ogen blijven houden”, vindt hij.