print deze pagina
Doop aanvragen

zondag 3 januari 2021, 10:00 uur

Zondagsdienst met dopen -

In deze dienst is gelegenheid om gedoopt te worden.

 

Je laten dopen in water, is om openbaar te maken dat je in God gelooft. Dat je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is. Dat Hij met zijn opstanding uit de dood jouw redding heeft mogelijk gemaakt, jou vergeving geeft voor je zonden. Je toont aan God, jezelf en de mensen om je heen dat je op God vertrouwt. Zoals Jezus onderging in de dood en weer opstond uit het graf, mag jij helemaal ondergaan in water om er weer uit te komen om een vergeven en veranderd leven te leiden. De doop is daarmee een symbool van reiniging en vergeving. Je mag een nieuw en bevrijd leven beginnen met God. Je mag jezelf zien als een nieuwe schepping. Een kind van God de Vader. Je kiest ervoor Jezus te volgen in je dagelijks leven, geleid door Gods heilige Geest. Door je te laten dopen, laat je ook zien deel uit te willen maken van de gemeente. Met het aanvragen van je doop vertel je ook jouw verhaal en hoe je tot die keuze bent gekomen: je doopgetuigenis.