print deze pagina

zondag 3 maart 2019, 09:00 & 11:00 uur

Zondagsdiensten - Evert Jan Ouweneel: Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Naast de diensten voor volwassenen zijn er ook gelijktijdig:
X-pact jongerendiensten voor jongeren van 11-17 jaar
Meerkids kinderdiensten voor kinderen van 4-11 jaar in drie leeftijdsgroepen
Meerkids baby- en peuteroppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Evert Jan Ouweneel is cultuurfilosoof en gespecialiseerd in het beschrijven van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Hij laat graag de ‘logica’ achter gebeurtenissen en de grote verbanden zien.

Evert Jan bekleedt sinds 2009 een internationale functie als Director of Church & Interfaith Engagement binnen World Vision, een internationale hulp- en ontwik-kelingsorganisatie. Voor deze functie reist hij de wereld over en verdiept zich in een grote verscheidenheid aan culturen en maatschappelijke kwesties.

Hij verzorgt regelmatig dagseminars over 5000 jaar wereldgeschiedenis, 5000 jaar spiritualiteit, China, Europa, menselijke waarden en verschillende wereldkwesties. Hij geeft lezingen voor Hoger Onderwijs en Universiteiten. Voor het diplomatenklasje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hij de wereldgeschiedenis samengevat in één dag. In het Theater Figi in Zeist, vat hij zelfs de wereld-geschiedenis in één avond samen.